Textos Cassirer

L’home […] ja no viu solament en un pur univers físic, sinó en un univers simbòlic. El
llenguatge, el mite, l’art i la religió constitueixen parts d’aquest univers, formen els diversos fils que teixeixen la xarxa simbòlica, l’ordit complicat de l’experiència humana. L’ésser humà ja no pot enfrontar-se a la realitat d’una manera immediata; no la pot veure, com si diguéssim, cara a cara […]. La “raó” és un terme vertaderament inadequat per abastar les formes de vida cultural humana en tota la seva riquesa i diversitat, però totes aquestes formes són formes simbòliques. Per tant, en lloc de definir l’home com un animal racional, el definirem com un animal simbòlic. D’aquesta manera podem designar la seva diferència específica i podem
comprendre el nou camí obert a l’home: el camí de la civilització.

Ernst Cassirer, Antropologia filosòfica (1944)