Tasques Mill

Tasca 4: Millorar el criteri ètic de Stuart Mill

Hem vist el criteri ètic que fixa Kant, formal i incondicionat, i també hem tractat la manera com Mill reformula l’utilitarisme. El que us demano és que agafeu el seu principi utilitarista, l’anuncieu, i el reformuleu vosaltres. Escriviu algun tipus d’afegit que creieu que pugui fer la seva aplicació més completa, milloreu-lo i després justifiqueu en unes tres línies el perquè de la millora que heu introduït.

Envieu-me la vostra reformulació del principi utilitarista en un correu electrònic amb un document a part ben anomenat.  

El termini d’entrega és aquest diumenge 24 de maig.