Tasques Hume

Tasca 1

Llegir l’apartat de Hume de la web fins a la secció contra la metafísica i veure el 1r dels vídeos.

Després respondre a les preguntes següents de forma breu:

  1. Segons Hume quina diferència hi ha entre les idees i les impressions?
  2. Posa un exemple d’una relació d’idees i un altre que sigui una qüestió de fet.
  3. Per què Hume té un problema amb la causalitat?

Data límit: dilluns 16 de març. Enviar les respostes per email.

Tasca 2

Llegir el que us queda de Hume de la web fins el final, veure el segon vídeo i respondre a les preguntes següents:

  1. Què et sembla la crítica a la metafísica clàssica que fa Hume? La trobes justificada? Quines són les seves implicacions? Respon breument però amb fonament.
  2. Reflexionem una mica sobre el que està passant: Com explicaries l’emotivisme moral de Hume agafant com a exemple la crisis del coronavirus? Explica-ho de forma argumentada amb unes 400 paraules.   

Data límit: dijous 19 de març. Enviar les respostes per email.

Tasca 3

Agafeu el dossier de Filosofia i llegiu la part de Hume, va de la pàgina 34 a la 37. Són tres textos. El que heu de fer després de la lectura és el següent:

-Resumir en una sola frase (que sigui vostra), la tesi central que defensa Hume en cada text. El que és important és que sintetitzi el pensament de l’autor de forma clara.  

-M’envieu un arxiu (ben anomenat), amb el títol del text i la frase que el resumeix.

 Data límit: dijous 26 de març. Enviar les respostes per email seguint les instruccions del pdf que teniu a l’inici de la página.