PAU

Prova d’Accés a la Universitat – Hª de la Filosofia 2019-2020

La Comissió organitzadora de les PAU, escoltats els responsables de matèria, en sessió extraordinària celebrada el dia 20 d’abril de 2020, ha aprovat la configuració dels exàmens PAU per a la convocatòria de 2020.

Com a resultat de l’adaptació i flexibilització dels exàmens PAU-2020 en l’actual situació generada per l’evolució de la pandèmia COVID-19, en relació a l’examen d’HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA s’acorda l’estructura següent:

L’examen consisteix a fer TRES exercicis. Exercici 1 (6 punts). Exercici 2 (2 punts). Exercici 3 (2 punts). En cadascun d’aquests exercicis cal triar entre opció A o B (en aquestes opcions no es donarà cap d’aquestes tres combinacions d’autors: Kant-Mill, Kant-Nietzsche, Mill-Nietzsche).

En aquest examen es manté la tipologia dels exercicis, de les preguntes i els criteris generals d’avaluació, establerts a l’inici del curs actual. (http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/materies_estruc/hist_filosofia)

Textos:

AUTOROBRA PAU 2020TEXT
PlatóLa República: Llibre II: 368c-376c, Llibre IV: 427c-445e, Llibre VII: 514a-520a, 532b-535a.Plató: La República (fragments)
DescartesMeditacions Metafísiques, Parts I, II, V i VI.Descartes: Meditacions metafísiques I – IV (amb comentaris)


Descartes: Meditacions metafísiques
LockeSegon tractat sobre el govern civil, capítols I, II, III, V (seccions 26, 27, 31-34, 42-51), VIII i XIX (seccions 211-229).Locke: Segon tractat sobre el govern civil. (fragments)
HumeResum (“Abstract”) del Tractat de la naturalesa humana.Hume: Tractat de la naturalesa humana. (Extracte)
KantSeleccions de Fonamentació de la Metafísica dels costums. Concretament:
Primera secció: “Transició del coneixement racional comú de la moralitat al coneixement filosòfic”.  Paràgrafs 1-3, 8-13.
Segona secció: “Transició de la Filosofia moral popular a la Metafísica dels costums”. Paràgrafs 12-41, 46-54.
Descrivim la mateixa selecció fent referència a la paginació estàndard segons l’edició de les obres de Kant de l’Acadèmia Alemanya de Ciències (Kant’sgesammelteSchriften):
 
Primera secció:
Des de 4:393 fins al darrer paràgraf sencer de 4:394 (és a dir, fins incloure el paràgraf que comença per “La bona voluntat no és bona per allò que ella fa o aconsegueix”).
Des de 4:397 (“Per tal d’elucidar el concepte d’una voluntat que és estimable per ella mateixa i bona a banda de cap finalitat ulterior”) fins al darrer paràgraf sencer de 4:399 (és a dir, fins incloure el paràgraf que comença per: “En aquest sentit cal entendre també sens dubte els passatges de l’escriptura en què..”).
Segona secció:
Des del darrer paràgraf que comença a 4:412 (“Tot en la naturalesa actua segons lleis”) fins incloure el primer paràgraf de 4:425 (“Per consegüent, hem aconseguit de provar si més no que, si el deure és un concepte que ha de tenir una significació…”).
Des del darrer paràgraf que comença a 4:427 (“La voluntat és concebuda com una facultat de determinar-se a si mateix per actuar”) fins a incloure el darrer paràgraf sencer de 4:430 (el paràgraf que comença amb “En quart lloc, tocant al deure meritori envers els altres”).
MillSeccions II i IV de L’utilitarisme.Mill: L’utilitarisme, seccions II, III i IV
NietzscheSelecció de textos de les obres:
– Sobre veritat i mentida en sentit extramoral: Secció 1
– Aurora: secció 132
– La gaia ciència:  seccions 125,  341
– Així parlà Zaratustra: Primera part. Pròleg de Zaratustra: apartats 3, 4.  Segona part: secció XXIV “En les illes Afortunades”.
– Més enllà del bé i del mal: Seccions 21, 56, 260
– Genealogia de la moral: Part I: secció 10 i el començament de la secció 11 (fins incloure la frase que comença amb “La resposta estricta és aquesta:…”. Part II: secció 24. Part III: seccions 11 (a partir del tercer paràgraf, que comença amb “La idea per la qual es lluita en aquest punt és la valoració de la nostra vida…”), 12 i 13.
Nietzsche: Sobre veritat i mentida en sentit extramoral: Secció 1

Aurora

La gaia ciència

Així parlà Zaratustra

Més enllà del bé i del mal

Genealogia de la moral

Històric exàmens PAU amb respostes:

ANYEXAMENS JULIOLSOLUCIONSEXAMEN SETEMBRESOLUCIONS
2011pau_hfil11jl-PLATÓ.-República-IV-i-Nietzsche-Genealogia-Moral-Examen-3pau_hfil11jp-PLATÓ.-República-IV-i-Nietzsche-Genealogia-Moral-Correcciópau_hfil11sl-NIETZSCHE.-La-genealogia-de-la-moral-I-i-DESCARTES.-Meditacions-metafísiques-VI-Examenpau_hfil11sp-NIETZSCHE.-La-genealogia-de-la-moral-I-i-DESCARTES.-Meditacions-metafísiques-VI-Correcció
2012pau_hfil12jl-DESCARTES.-Meditacions-metafísiques-VI-i-PLATÓ.-La-República-IV-Examenpau_hfil12jp-DESCARTES.-Meditacions-metafísiques-VI-i-PLATÓ.-La-República-IV-Correcciópau_hfil12sl-NIETZSCHE.-Sobre-veritat-i-mentida-en-sentit-extramoral-i-HUME.-Resum-del-Tractat-de-la-naturalesa-humana-Examenpau_hfil12sp-NIETZSCHE.-Sobre-veritat-i-mentida-en-sentit-extramoral-i-HUME.-Resum-del-Tractat-de-la-naturalesa-humana-Correcció
2013pau_hfil13jl-Locke-Segon-tractat-sobre-el-govern-civil-capítol-xix-i-Descartes.-Meditacions-metafísiques-vi-Examenpau_hfil13jp-Locke-Segon-tractat-sobre-el-govern-civil-capítol-xix-i-Descartes.-Meditacions-metafísiques-vi-Correcciópau_hfil13sl-Descartes.-Meditacions-metafísiques-ii-i-Mill.-L’utilitarisme-capítol-iv-Examenpau_hfil13sp-Descartes.-Meditacions-metafísiques-ii-i-Mill.-L’utilitarisme-capítol-iv-Correcció
2014pau_hfil14jl-Locke.-Assaig-sobre-l’enteniment-humà-llibre-i-capítol-ii-i-Descartes.-Meditacions-metafísiques-i-i-ii-Examenpau_hfil14jp-Locke.-Assaig-sobre-l’enteniment-humà-llibre-i-capítol-ii-i-Descartes.-Meditacions-metafísiques-i-i-ii-Correcciópau_hfil14sl-Plató.-La-República-llibre-iv-i-Mill.-L’utilitarisme-capítol-ii-Examenpau_hfil14sp-Plató.-La-República-llibre-iv-i-Mill.-L’utilitarisme-capítol-ii-Correcció-1
2015pau_hfil15jl-Plató.-La-República-llibre-iv-i-Nietzsche.-Sobre-veritat-i-mentida-en-sentit-extramoral-Examenpau_hfil15jp-Plató.-La-República-llibre-iv-i-Nietzsche.-Sobre-veritat-i-mentida-en-sentit-extramoral-Correcciópau_hfil15sl-Locke.-Assaig-sobre-l’enteniment-humà-llibre-i-capítol-ii-i-Nietzsche.-La-genealogia-de-la-moral-part-i-Examenpau_hfil15sp-Locke.-Assaig-sobre-l’enteniment-humà-llibre-i-capítol-ii-i-Nietzsche.-La-genealogia-de-la-moral-part-i-Correcció
2016pau_hfil16jl-Locke.-Assaig-sobre-l’enteniment-humà-llibre-ii-capítol-viii-i-Plató.-La-República-llibre-iv-Examenpau_hfil16jp-Locke.-Assaig-sobre-l’enteniment-humà-llibre-ii-capítol-viii-i-Plató.-La-República-llibre-iv-Correcciópau_hfil16sl-Plató.-La-República-llibre-vii-i-Mill.-Sobre-la-llibertat-iv-Examenpau_hfil16sp-Plató.-La-República-llibre-vii-i-Mill.-Sobre-la-llibertat-iv-Correcció
2017pau_hfil17jl-Locke.-Assaig-sobre-l’enteniment-humà-llibre-ii-capítol-viii-i-Nietzsche.-La-genealogia-de-la-moral-i-Examenpau_hfil17jp-Locke.-Assaig-sobre-l’enteniment-humà-llibre-ii-capítol-viii-i-Nietzsche.-La-genealogia-de-la-moral-i-Correcció-1pau_hfil17sl-Plató.-La-República-llibre-iv-i-Mill.-Sobre-la-llibertat-iv-Examenpau_hfil17sp-Plató.-La-República-llibre-iv-i-Mill.-Sobre-la-llibertat-iv-Correcció
2018pau_hfil18jl-Nietzsche.-La-genealogia-de-la-moral-i-i-Mill.-L’utilitarisme-capítol-iv-Examenpau_hfil18jp-Nietzsche.-La-genealogia-de-la-moral-i-i-Mill.-L’utilitarisme-capítol-iv-Correcciópau_hfil18sl-Locke.-Assaig-sobre-l’enteniment-humà-llibre-i-capítol-ii-i-Descartes.-Meditacions-metafísiques-vi-Examenpau_hfil18sp-Locke.-Assaig-sobre-l’enteniment-humà-llibre-i-capítol-ii-i-Descartes.-Meditacions-metafísiques-vi-Correcció
2019pau_hfil19jl-Plató.-La-República-llibre-iv-i-Hume.-Resum-del-‘Tractat-de-la-naturalesa-humana’-Examenpau_hfil19jp-Plató.-La-República-llibre-iv-i-Hume.-Resum-del-‘Tractat-de-la-naturalesa-humana’-Correcciópau_hfil19sl-Descartes.-Meditacions-metafísiques-ii-i-Locke.-Segon-tractat-sobre-el-govern-civil-capítol-xix-Examenpau_hfil19sp-Descartes.-Meditacions-metafísiques-ii-i-Locke.-Segon-tractat-sobre-el-govern-civil-capítol-xix-Correcció
2020