Karl Marx (1818 – 1883)

Conceptes clau:

Propietat privada, plusvàlua, capital, materialisme històric, classes socials, ideologia, alienació, salari, Estat, societat comunista, treball, mitjans de producció.

Vídeo Mentira la Verdad – Karl Marx, Manifiesto comunista

 

A tenir en compte:

-Manifest com a llibre que crida a l’acció.

-Relació entre teoria i praxis.

-Per Marx la Filosofia ha de servir per canviar el món, prou de seguir interpretant, passem a l’acció. És una filosofia revolucionaria, que busca canviar la realitat.

Context de l’obra  

-Revolució del 1848: la classe proletària, que neix amb el capitalisme, busca canviar el món, canviar la seva situació com a classe explotada.

-Revolució Industrial: transforma les relacions de treball, han canviat les condicions dels mitjans de producció. La tecnologia ha canviat la nostra forma de treballar, i d’aquí tot canvia.

-Amb la Revolució Industrial es genera la sensació de que vivim en un canvi permanent, tot allò sagrat, sòlid, trontolla. La tecnologia ho accelera tot i s’abona a la revolució permanent.

 

Per què fa por el comunisme?

-Abolició de la pàtria.

-Abolició de la propietat privada

-Abolició de la religió.

 

Materialisme històric

-Marx contra Hegel: No és la consciència el que determina l’ésser, sinó que és l’esser el que determina la consciència.

-Pensant no canviem el món per Marx, ja que acostumem a pensar el que altres volen que pensem (alienació). El món es canvia doncs, actuant. Filosofia de la sospita.

-Cal rellegir la història no com el desenvolupament de l’esperit cap a l’autoconsciència, sinó que la historia de la Humanitat és la història de la lluita de classes (dialèctica).

-Xoc entre interessos contraposats, i el que guanya és el que escriu la història, però el conflicte de classes és permanent.

-El capitalisme és la darrera fase de la història, aquella en la que es troba Marx, i la lluita és entre la classe capitalista (burgesia) i la classe obrera (proletariat).

-La classe capitalista controla els mitjans de producció i l’obrer no té res, només la seva força de treball, i és aquesta força el que ofereix.

-Per Marx el salari sempre serà injust. Anomena plusvàlua a la diferencia entre el que jo produeixo i el que cobro. El capitalista es queda amb el guany, sempre, per això cal la revolució.

-Alienació: ser un altre, estar controlats, constituïts, per quelcom que no sóc pròpiament jo. Només reproduïm les necessitats d’un altre, som allò que un altre necessita que siguem. Estem alienats per culpa de la dinàmica que imposa l’Estat capitalista, al que li cal una mà d’obra sotmesa per obtenir beneficis. El treball seria per tant una gran forma d’alienació.

-*Explicar la diferencia entre alienació i opressió:

Alienació: ser un altre.

Opressió: Ser perseguit pel que sóc.

-Per Marx el treball hauria de ser el lloc a on ens realitzéssim vocacionalment com a éssers humans. El problema és que molt pocs treballaran del que vulguin, i treballaran de qualsevol cosa per a sobreviure, es convertiran en màquines per un salari.

-Al sortir de la feina, tampoc ens podrem realitzar, ja que el temps de lleure serà temps dedicat a recuperar la força de treball perduda.

 

Resposta a les crítiques al comunisme

-El comunisme no vol eliminar la propietat, només vol acabar amb la propietat privada que el capitalisme ha absorbit com a únic tipus de propietat possible. Repensar la propietat.

-Per Marx l’obrer no té família, ja que només treballa, hi ha una injustícia respecte al burgés que sí que pot viure en família. Repensar la família.

-La pàtria és una construcció per dividir als treballadors, es generen entitats parcials per evitar que es vegi que tots els obrers pateixen pel mateix, que estan sotmesos al capital. Per això la revolució ha de ser global. Repensar l’Estat.