Activitats: Natura i cultura

Activitat 1: Classe inversa

Descripció:

Preparar una presentació sobre la part natural que defineix als humans, utilitzant com a base els apunts de l’apartat Natura i cultura de la web: http://mesfilosofia.cat/natura-i-cultura/

Es tracta de fer una presentació que serveixi com a base per a realitzar una classe. Per tant, ha de ser un resum dels apunts, que es poden completar amb altres fonts d’informació. Cal especificar quines són les fonts que s’han consultat i s’ha de preparar una presentació atractiva, amb imatges i destacats.

Els apartats que s’han de tractar que apareixen als apunts són:

  • Origen i evolució de l’ésser humà.
  • Evolució biològica.
  • El procés d’hominització.

Extra: Qui vulgui pot presentar a la resta de la classe algun d’aquests apartats. Es tindrà en compte per la nota del trimestre. Si algú que vol fer la classe no ho pot fer per falta de temps perquè hi ha massa companys i companyes que ho volen fer, pot gravar un àudio o un vídeo en el que surti fent la presentació. No es tracta només de llegir la presentació, cal explicar-la.  

Es valorarà:

  • Consultar altres fonts d’informació més enllà dels apunts de la web i incloure noves dades.
  • Resumir i destacar la informació més important.
  • Utilitzar imatges adients i un format atractiu.

Termini:

Dijous 12 de novembre

Format d’entrega:

Correu electrònic, presentació en power point o pdf.