Activitat: hel·lenisme

Realitza una guia de vida pels estudiants

Tria una de les filosofies de l’hel·lenisme, l’epicureisme o l’estoïcisme, per realitzar una guia de vida pràctica dedicada als estudiants de batxillerat.

Hauràs de fer una breu introducció (unes 150 paraules), que justifiqui la idoneïtat de la filosofia escollida com a guia pels alumnes.

Després de la introducció caldrà que desglossis 10 punts a mode de consells de vida de caire filosòfic, seguint aquella filosofia. Caldrà justificar i que quedi clar la vinculació amb l’epicureisme o l’estoïcisme de cadascun dels punts.  

Termini d’entrega: 7 febrer.