Activitat: Aristòtil vs Plató

En un màxim de 400 paraules senyala un parell de diferències entre la filosofia d’Aristòtil i la del seu mestre Plató.